ArneGoetje

Ảnh của ArneGoetje

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Arne Goetje
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:6:"Debian";}
Facebook
http://www.facebook.com/arne.goetje
Telephone
+886-922-131671

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

I will teach how to translate Debian into Vietnamese and hope to recruit new translators.

Lịch sử

Member for
6 năm 44 tuần
Site by MBM