bac

Ảnh của bac

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Brad Crittenden
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:13:"Canonical Ltd";}
Website / Blog
http://launchpad.net/~bac
Telephone
+84 (0) 1656 356 018

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Learn more about FOSS in Vietnam. Available for discussions about Launchpad.net.

Lịch sử

Member for
6 năm 46 tuần
Site by MBM