barend.scholtus

Ảnh của barend.scholtus

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Barend Scholtus
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:23:"RMIT University Vietnam";}
Website / Blog
https://github.com/rbscholtus/Space-Invaders
Telephone
0913149631
Facebook
barend.scholtus

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Emulator programming and experience in education.

Lịch sử

Member for
6 năm 44 tuần
Site by MBM