beheo320

Ảnh của beheo320

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Ngoc Tuan Anh
Công ty / Tổ chức
Van Lang
Facebook
Katori Nguyen
Telephone
01698441247

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

open source

Lịch sử

Member for
5 năm 43 tuần
Site by MBM