bendang89

Ảnh của bendang89

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?
a:1:{i:0;s:0:"";}

Thông tin cá nhân

Họ và tên
bendang89
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:6:"abc789";}
Twitter
abc101
Telephone
vwx679
Facebook
nop156

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

my blog is good

Lịch sử

Member for
5 năm 47 tuần
Site by MBM