gniibe

Ảnh của gniibe

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Yutaka Niibe
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:33:"Free Software Initiative of Japan";}
Website / Blog
http://www.fsij.org/gnuk/

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

GPG key sign party

Lịch sử

Member for
6 năm 46 tuần
Site by MBM