Hong Phuc

Ảnh của Hong Phuc

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?
a:1:{i:0;s:0:"";}

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Đặng Hồng Phúc
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:12:"FOSS Vietnam";}
Website / Blog
foss.vn
Twitter
hpdang
Facebook
hpdang

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

I hope to meet many interesting contributors.

Lịch sử

Member for
6 năm 51 tuần
Site by MBM