kakada_chheang

Ảnh của kakada_chheang

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Kakada Chheang
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:7:"InSTEDD";}
Website / Blog
kakadachheang.wordpress.com/
Twitter
http://twitter.com/kakadachheang
Telephone
85590860012
Facebook
http://facebook.com/kakada.chheang

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?
Maybe
Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

to get the technology and share some experience with all of them there.

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM