kelvin0951

Ảnh của kelvin0951

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Huu Tuan
Công ty / Tổ chức
Minh Huu Limited
Telephone
0906963097

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

Networking and sharing

Lịch sử

Member for
5 năm 44 tuần
Site by MBM