khoid2302

Ảnh của khoid2302

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Tran Thi Mai Anh
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:8:"Fossasia";}
Website / Blog
www.facebook.com/meoluoi2302
Telephone
0986123778
Facebook
meoluoi2302

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Exchanging language and knowledge , making friend ^^ and be a volunteer

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM