Kim Anh

Ảnh của Kim Anh

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Voòng Trần Kim Anh
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:28:"University of Economics HCMC";}
Telephone
0973 498 354

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Knowledge and experience

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM