LAY Phalla

Ảnh của LAY Phalla

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Lay Phalla
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:14:"Web Essentials";}
Website / Blog
www.web-essentials.asia

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

I really interested in Open source

Lịch sử

Member for
6 năm 47 tuần
Site by MBM