lenhhoxung

Ảnh của lenhhoxung

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Banh Van Tri
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:3:"ITD";}
Facebook
banhvantri

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Linux

Lịch sử

Member for
6 năm 48 tuần
Site by MBM