linhla

Ảnh của linhla

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Linh La
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:3:"PwC";}

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

to learn more about the open source community, what it can offer and what I can do to contribute.

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM