luanbui

Ảnh của luanbui

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Bùi Huỳnh Kinh Luân
Công ty / Tổ chức
Van Lang University
Telephone
(+84) 01676465646

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

I like open source

Lịch sử

Member for
5 năm 44 tuần
Site by MBM