luongvietphong

Ảnh của luongvietphong

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Luong Viet Phong
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:4:"VATC";}

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

MySQL, MongoDB, jquery, php framework, python, GAE

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM