nampham

Ảnh của nampham

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?
a:1:{i:0;s:0:"";}

Thông tin cá nhân

Họ và tên
nam pham
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:3:"mbm";}
Website / Blog
mbm.vn
Twitter
namphammbm

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Maybe.
What do you expect to know/share?

I wanna come

Lịch sử

Member for
5 năm 49 tuần
Site by MBM