Nguyen Huynh Tung

Ảnh của Nguyen Huynh Tung

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Huynh Trung Kien
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:3:"KNT";}
Website / Blog
www.facebook.com/kien.knt
Telephone
0908286544
Facebook
KIEN KNT

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Updated knowledge.

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM