Nguyen Van Phuc

Ảnh của Nguyen Van Phuc

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Van Phuc
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:6:"HCMCPV";}

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Open Source, Network Security

Lịch sử

Member for
6 năm 49 tuần
Site by MBM