pabs

Ảnh của pabs

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Paul Wise
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:6:"Debian";}
Website / Blog
http://wiki.debian.org/PaulWise

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Debian stuff.

Lịch sử

Member for
6 năm 46 tuần
Site by MBM