provh

Ảnh của provh

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyễn Lý Kha
Công ty / Tổ chức
Van Lang University
Facebook
Nguyễn Lý Kha
Telephone
841659307407

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

interesting

Lịch sử

Member for
5 năm 43 tuần
Site by MBM