seangheng

Ảnh của seangheng

Thông tin cá nhân

Họ và tên
seangheng lim
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:4:"CDMD";}
Website / Blog
www.cdmdcambodia.org
Telephone
+85592 925 100
Facebook
seangheng.lim

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

I want to know how can local NGO benefits from IT,esp new technology.

Lịch sử

Member for
6 năm 49 tuần
Site by MBM