Tetsuya Guenn

Ảnh của Tetsuya Guenn

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Triết
Công ty / Tổ chức
Home
Facebook
tetsuya.sazabi

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Maybe.
What do you expect to know/share?

Nothing

Lịch sử

Member for
5 năm 46 tuần
Site by MBM