thaonguyen4488

Ảnh của thaonguyen4488

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Trang Thảo Nguyên
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:2:"OU";}
Facebook
trangthaonguyen

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Open source

Lịch sử

Member for
6 năm 47 tuần
Site by MBM