vdchuyen

Ảnh của vdchuyen

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Chuyen Vo
Công ty / Tổ chức
VNG
Website / Blog
vdchuyen.com
Twitter
vdchuyen
Telephone
NA
Facebook
vdchuyen

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

Knowlege about system automation !

Lịch sử

Member for
5 năm 43 tuần
Site by MBM