vietsechia

Ảnh của vietsechia

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Thanh Tung
Công ty / Tổ chức
a:1:{i:0;s:4:"RMIT";}
Twitter
vietsechia
Telephone
0933459199
Facebook
nguyenthanhtung

FOSSASIA

Bạn sẽ tham gia?

Có, tôi tham gia

Bạn mong đợi những gì để biết / chia sẻ?

Understand more aspects about IT and woman role in IT industry as well. Fun and friendship cannot be absent, too.

Lịch sử

Member for
6 năm 45 tuần
Site by MBM