vuonghienuit

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Vương Đức Hiền
Công ty / Tổ chức
UIT
Website / Blog
vuonghienuit.wordpress.com
Telephone
+841674277995

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Maybe.
What do you expect to know/share?

New techno and how they work

Lịch sử

Member for
5 năm 44 tuần
Site by MBM