yuping7705

Ảnh của yuping7705

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Nguyen Ngoc Binh
Công ty / Tổ chức
ispace
Telephone
841648440957

FOSSASIA 2011

Are you coming?
Yes, I'm coming.
What do you expect to know/share?

:)

Lịch sử

Member for
5 năm 43 tuần
Site by MBM